Privacy verklaring

De heer De heer Jack de Vries, gevestigd aan Ratumsestraat 10, 7101MV Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https://www.devrolijkefoto.nl

Dhr Jack de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van De Vrolijke Foto. Hij is te bereiken via jackdevries@devrolijkefoto.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vrolijke Foto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@devrolijkefoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De heer Jack de Vries verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De heer Jack de Vries neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De heer Jack de Vries) tussen zit. De heer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

ABN Amro bank. Deze bank verwerkt alle betalingstransacties conform de wettlijke bepalingen en richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd.

Izettle  De onderneming Izettle verwerkt de pintransacties van klanten van fotograaf Jack de Vries. Gegevens die aan Izettle worden doorgegeven vinden plaats via een beveiligde betalingsopdracht (pintransactie). De kassabon voor de klanten wordt gegenereerd via het mobiele telefoonnummer van de klant. Deze gegevens worden echter niet opgeslagen door Fotograaf Jack de Vries maar door Izettle.

Digibtw (boekhoudprogramma). Alle boekhoud gerelateerde gegevens zoals betalingsverkeer, facturen, bonnen, pintransacties enz. worden verwerkt via een beveiligde omgeving van Digibtw. Ook Digibtw voldoet aan de nieuwe wettelijke bepalingen en richtlijnen van de AVG.

Belastingdienst (aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting). De belastingdienst verwerkt alle inkomenstransacties conform de wettelijke bepalingen en richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De heer Jack de Vries bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden een jaar bewaard. Foto’s worden 10 jaar bewaard op een externe harde schijf die beveiligd is

Delen van persoonsgegevens met derden

De heer Jack de Vries verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De heer Jack de Vries gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het gebruik van de volgende gegevens op mijn websites

Foto’s met vermelding van een eventuele datum met uitzondering van Facebook. Hier wordt naast de foto ook gebruik gemaakt van een naam van de klant. De foto’s op de websites van fotograaf Jack de Vries vallen onder de persoonsgegevens zonder dat er rechtstreeks sprake is van vermelding van een naam, adres en woonplaats en daar moet je je als klant van bewust zijn voor dat je hiervoor toestemming verleend. De foto’s op de websites worden maximaal 10 jaar bewaard of zoveel eerder vervangen door andere foto’s van klanten.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om een foto of meerdere foto’s die van jou zijn genomen als klant te laten verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met fotograaf Jack de Vries. Ik maak geen gebruik van namen, adressen, telefoonnummers of woonplaatsen van klanten op mijn websites.

Recht op inzage, aanpassen en verwijderen van foto’s op mijn websites

Je hebt als klant altijd recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens. Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken. Ondanks dat je altijd de gemaakte foto’s ontvangt behoudt je ook altijd het recht om je foto’s op te kunnen vragen. De foto’s van fotograaf Jack de Vries worden niet doorverkocht aan derden tenzij hier vooraf duidelijke en schriftelijke afspraken over zijn gemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De heer Jack de Vries en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@devrolijkefoto.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De heer Jack de Vries wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De heer Jack de Vries neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@devrolijkefoto.nl. De heer Jack de Vries heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.