Voorwaarden

Bedrijfsgegevens van de fotograaf

Eigenaar en fotograaf van De Vrolijke Foto is Jack de Vries, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 74675184

Postadres is : Joost van den Vondelstraat 119 te Winterswijk

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Fotograaf Jack de Vries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot in (en rondom) de studio of op locatie.

Artikel 2  

Fotograaf Jack de Vries behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en tekst(en) ten alle tijden aan te passen.

Artikel 3

Bij het boeken van een fotoshoot in de studio of op locatie gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 4

De fotoshoot in de studio of op locatie

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt via mail, social media of telefonisch die voor de fotograaf Jack de Vries en de klant beiden schikt.

Artikel 5

In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door beide partijen. Ook kan door fotograaf Jack de Vries de optie aangeboden worden de shoot te verplaatst naar de fotostudio. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Artikel 6

Betaling van de fotoshoot of foto-opdracht

De klant mag contant betalen of het bedrag van de fotoshoot overmaken. De klant ontvangt de foto’s binnen 5 werkdagen nadat er betaald is.

Artikel 7

Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

Artikel 8

Bij het boeken van een fotoshoot en na toestemming van de klant zullen enkele gemaakte foto’s gebruikt worden voor zakelijke en commerciële doeleinden.

Artikel 9

Fotograaf Jack de Vries zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie zal altijd toestemming worden gevraagd.

Artikel 10

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

Artikel 11

Fotograaf Jack de Vries blijft te allen tijde eigenaar van alle foto’s.

Artikel 12

De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.

Artikel 13

Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.

Artikel 14

Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

En nog even dit!

Al het fotomateriaal op deze website is eigendom van ©Fotograaf Jack de Vries, zodat hierop de auteursrechten van toepassing zijn. Het is daarom niet toegestaan om gebruik te maken van enig fotomateriaal of gedeelten ervan, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vóóraf.

Lees – naast de voorwaarden zoals hierboven omschreven – ook zorgvuldig het onderdeel privacybeleid. Dit in verband met de gewijzigde bepalingen rondom het beheren, opslaan en zichtbaar maken van persoonsgegevens. Fotograaf Jack de Vries gaat zorgvuldig met de privacy van klanten om. Hiervoor gelden ook regels. Kijk voor meer informatie op de link privacybeleid.